Podmienky na prijatie

Príjmanie nových členov:
Niesú potrebné znalosti vojenského lietania, všetko vám bude vysvetlené na výcviku. Základným predpokladom prijatia k SQF je úspešné zloženie teoretického a praktického testu z civilných postupov. Postupy pre MIL lietanie (taktika, seče, formačné lety, eskorta a iné) budú predmetom výcviku.

 • Vstupný teoretický test obsahuje otázky z predpisov, IFR, VFR a meteorológie.
 • Vstupný praktický test obsahuje preskúšanie štandardných aj neštandardných procedúr.

Po úspešnom absolvovaní oboch testov je člen zaradený do výcviku ako súčasť dopravného krídla na základni Malacky – Kuchyňa. Pre výcvik v rezorte dopravy sa používajú lietadlá L410, AN24 a AN26, výcviková letka základne Sliač využíva na výcvik L29 L39 a Su-25. Bojová letka cvičí na MiG-15/17/29.

Starší členovia musia absolvovať udržiavací test na preukázanie svojich schopností. V prípade úspechu je tu možnosť zaradenia na výcvik vyšších licencií.

Pokiaľ chce člen SQF lietať na iných typoch lietadiel, je nutné zvládnuť predošlé postupy a úspešne z nich zložiť skúšku. Následne bude člen zaradený do výcviku na ďaľší typ lietadla ako žiak príslušnej letky. Po úspešnom absolvovaní skúšky sa stáva oficiálnym pilotom.

Výcvik:
Po odlietaní výcviku u dopravnej letky a úspešnom zložení skúšky nutnosť náletu minimálne 10 hodín do podania žiadosti o zaradenie do výcviku na vyššiu licenciu.

Po odlietaní výcviku u výcvikovej letky a úspešnom zložení skúšky nutnosť náletu minimálne 20 hodín do podania žiadosti o zaradenie do výcviku na vyššiu licenciu.

Po odlietaní výcviku u bojovej letky a úspešnom zložení skúšky nutnosť náletu minimálne 30 hodín, následne možnosť požiadat o výcvik na pozíciu Vojenský inštruktor (MI).

Požiadavky na členov:

 • zvládanie letov VFR / IFR na pokročilej úrovni
 • nálet minimálne 200 hodín ako civilná prevádzka
 • aktivita v podobe minimálneho náletu 5 hodín mesačne alebo 15 hodín za 3 mesiace*.(alebo 3 rôzne misie / akcie).
 • * napr: 1. mesiac 10 hodín, 2. mesiac 0 hodín, 3. mesiac 5 hodín. Vzhľadom na to, že nie každý je schopný dodržať 5 hodín mesačne.

V prípade dvojmesačnej neaktivity je potrebné vykonať udržiavací let na preukázanie schopností. Po 2 mesiacoch bez aktivity je člen postavený mimo službu až do vykonania udržiavacieho letu s MI. V prípade, že tak neučiní následujúci mesiac, členstvo v SQF sa ruší.

Reportovanie letov:
Každý člen môže reportovať svoje lety cez náš reportovací systém, na základe ktorého má vedenie prehľad o vašich náletoch. Reportovať spoločne so súborom o priebehu letu. Program na to nájdete v sekcii Na sťahovanie. Do komentárov je potrebné zapísať čo možno najpodrobnejšie priebeh letu a sebakriticky ho zhodnotiť. MI sa tak môže na výcviku zamerať viac na úlohy, ktoré neboli splnené na 100% a venovať im zvýšenú pozornosť.

ATC:
V prípade záujmu o MIL ATC je potrebné spĺňať požiadavky na zaradenie do výcviku:

 • minimálne ATC hodnosť C1
 • minimálne 300 odriadených hodín ako civilný ATC
 • minimálny nálet 300 hodín ako civilná prevádzka
 • minimálny nálet 150 hodín ako armádna prevádzka
 • *poznámka: výnimku tvoria príslušníci RLP OSSR

Následne možnosť zaradenia do výcviku ako MIL ATC – žiak na pozícií TWR pod dohľadom inštruktora zaháji základný, modulový a kvalifikačný výcvik. Zvyšovanie licencie MIL ATC je možné v prípade úspešného zloženia skúšky na stanovisku MIL TWR. ATC musí 4× za rok absolvovať udržiavací test, ktorý pozostáva z riadenia letov GAT, OAT, koordinácie s civilnými zložkami, núdzovými aj neštandardnými postupmi na stanovisku s platnou licenciou. ATC s mesačnou absenciou v živej prevádzke musí vykonať udržiavací výcvik v najbližší možný termín pre navrátenie do aktívnej služby.