Priestory

MCTR a MTMA, rezervované, vyhradené, obmedzené a zakázané priestory

Mapa rezervovaných, vyhradených, obmedzených a zakázaných priestorov

MCTR a MTMA sú priestory okolo letísk, ktorých prevádzku riadia vojenské zložky. Civilným lietadlám môže byť do týchto priestorov odoprený prístup. Menší rozdiel je v prípade leteckej základne Sliač, kde sa nachádzajú priestory CTR a TMA a riadenie prevádzky v týchto priestoroch poskytujú ako civilnej, tak aj vojenskej prevádzke.

Dočasne rezervovaný priestor (TRA) je podľa predpisov definovaná časť vzdušného priestoru, za normálnych okolností v právomoci jednej zložky letectva, ktorá je na základe spoločnej dohody dočasne rezervovaná pre špecifické použitie inou zložkou letectva (napr. armáda pre OAT lety) a cez ktorú je na základe ATC povolenia povolený prelet inej prevádzky.

Dočasne vyhradený priestor (TSA) je podľa predpisov definovaná časť priestoru, za normálnych okolností v právomoci jednej zložky letectva, ktorá je na základe spoločnej dohody dočasne vyhradená pre výhradné použitie inou zložkou letectva (takmer výhradne armádne OAT lety) a cez ktorú nie je povolený prelet inej prevádzky v dobe jeho aktivácie.

Obmedzený priestor (LZ R) je definovaná časť priestoru, kde prebieha obvykle rôzna činnosť špeciálnej povahy (väčšinou vojenské strelnice) a cez ktorú je na základe ATC povolenia povolený prelet inej prevádzky.

Zakázaný priestor (LZ P) je definovaná časť priestoru, kde je úplne zakázaný vstup lietadiel (dôležite stavby, elektrárne, továrne, …).

Aplikovanie na IVAO

V prípade, že sa pohybujeme v priestoroch MCTR a MTMA (v prípade Sliača CTR a TMA) vojenských letísk, kontaktujeme príslušného riadiaceho alebo vojenskú oblasť (LZBB_M_CTR) prípadne, ak nie je dostupné vojenské riadenie, tak príslušného civilného riadiaceho, kde sa dohodneme na ďalšom postupe. V prípade, že chceme vykonávať činnosť v niektorom zo špeciálnych priestorov (TSA, TRA, LZ R), kontaktujeme príslušného riadiaceho (najlepšie LZBB_CTR alebo LZBB_M_CTR) a dohodneme si s ním aktiváciu príslušného priestoru. Ako na to ? Pri počiatočnom ohlásení, vyžiadame spúštanie do zóny … a popíšeme letovú činnosť. Príklad: Sliač veža Index 138 1× L39 Albatros stojisko sever žiadam spúšťať na zálet počasia do TSA05A

Poznámka: Letová činnosť vojenského letectva vykonávaná v priestore CTR a TMA letiska Sliač a susediacich TSA býva v reálnej prevádzke vo veľkej miere koordinovaná s civilnou zložkou. To znamená, že ak je napríklad vyhlásený priestor TSA06B a od bodu BALAP letí na Sliač civilné lietadlo, je tomuto lietadlu väčšinou povolený prelet cez daný aktivovaný priestor, a následne priame priblíženie na dráhu. Rieši sa to tak, že vojenský riadiaci dá príkaz pilotom vojenských lietadiel, aby sa presunuli napríklad viac do západnej časti priestoru, a tak sa uvolní priestor pre pilota civilného lietadla, ktorý môže pokračovať priamo na priblíženie na dráhu 36. Toto sa využíva najmä v letnom období, kedy sa vyskytuje veľké množstvo charterových le­tov.