Aktívne priestory

Aktivované priestory v LZBB FIR. Nutnosť koordinácie a dodržiavania obmedzení bezohľadu na činnosť.

Žiadne priestory nie su aktivované.