Volacie znaky , kódy pilotov a riadiacich , frekvencie

Piloti

ICAO kód Vzdušných síl OS SR je SQF (vyslovované ako „Slovak Airforce“. V reálnej prevádzke sa kód SQF používa iba pri letoch vojenských lietadiel, ktoré letia podľa pravidiel ICAO, čiže ako GAT. Ale v rámci IVAO je treba tento kód používať vždy, bez ohľadu na to, či letíme ako GAT alebo OAT. Výnimku tvoria špeciálne volacie znaky (ARROW, SNAKE a podobne, ktoré sú pridelované) prípadne aj lety s volacím znakom ,,index,, ktoré sú bližšie špecifikované nižšie.

Za kódom SQF nasleduje kombinácia čísiel podľa nasledujúcich zá­sad:

• Ak ide o let, keď sa opúšťa priestor letiska, nasledujú za kódom štyri číslice. Prvé dve sú počiatočné z kódového čísla letiska vzletu podľa nižšie uvedeného zoznamu a ďalšie dve sú poradové číslo letu v daný deň, kde platí zásada:

  • nepárne číslice, ak lietadlo opustí priestor letiska odletu, ale vráti sa na letisko odletu.
  • párne číslice, ak lietadlo opustí priestor letiska odletu, pristane na inom letisku a ostane tam.

//V tomto prípade nastáva zmena pri hlásení. Napríklad, SQF3001 sa hlási nasledovne: „poradová tridsať-nula-jedna“ resp ,,Route callsign 3-double 0–1,, //

• Ak ide o let prebiehajúci v letiskových priestoroch, alebo sú plnené úlohy v letiskových zónach, resp. špeciálnych pracovných priestoroch, nasleduje za kódom trojmiestny číselný index pilota, ktorý má každý pilot pridelený. (príklad: SQF210).

• Ak ide o vnútroštátny alebo medzinárodný let podľa pravidiel ICAO, nasleduje za kódom nula + trojmiestny číselný index pilota alebo sa používa trupové číslo lietadla. (príklad: SQF0310 alebo SQF5803).

Čísla letísk pre volačky:
100 Malacky LZMC
300 Sliač LZSL
600 Prešov LZPW

ATC

Vo vojenskej prevádzke existuje aj pozícia PAR (Precision alebo Presný), ktorá zodpovedá za konečné priblíženie lietadla na pristátie vtedy, ak let prebieha podľa pravidiel IFR. Pozícia SUNBEAM zodpovedá za prevádzku vo vojenských výcvikových priestoroch a používa kód LZBB_Z_CTR. Existujú aj tradičné pozície, ktoré poznáme z civilného riadenia – TWR, APP, atď. Pre vojenskú oblasť sa používa kód LZBB_M_CTR a volací znak „Bratislava Control“.

Frekvencie stanovíšť RLP:
LZBB_M_CTR „Bratislava Control“ 124.000 MHz
LZBB_Z_CTR „SUNBEAM“ 125.000 MHz
   
LZMC_TWR „Malacky Veža“ 129.575 MHz
LZMC_APP „Malacky Radar“ 129.575 MHz
    119.425 MHz
   
LZSL_M_TWR „Sliač Veža“ 122.900 MHz
LZSL_M_APP „Sliač Radar“ 119.150 MHz
    121.300 MHz
   
LZPW_TWR „Prešov Veža“ 122.150 MHz
LZPW_APP „Prešov Radar“ 122.150 MHz
    134.325 MHz

Aplikovanie na IVAO

Platí všetko, čo je uvedené vyššie.