Žiadosť o prijatie do SQF

Ak Vás oslovilo vojenské lietanie a chcete sa pripojiť k IVAO letke SQF, prečítajte si pozorne Podmienky a vyplňte nasledujúci formulár.

Do položky Správa v krátkosti popíšte dôvody, prečo sa chcete pripojiť k SQF, popr. ciele, aké by ste chceli dosiahnuť.

Nezabudnite uviesť na Vás kontakt. Ak uvediete email, príde Vám notifikácia o vytvorení účtu. Ak neuvediete email, tak pripojte ICQ alebo Skype kontakt.

IVAO identifikátor
Osobné číslo, ktoré by ste chceli používať.
Vložte Skype alebo ICQ kontakt ak nechcete udať email.
code